Rehabilitacja

U podstaw naszej pracy leży filozofia Terapii Manualnej Holistycznej zakładająca wzajemne powiązanie procesów zachodzących w organizmie na płaszczyznach: strukturalnej rozumianej jako system mięśniowo-szkieletowy, chemicznej odpowiadającej za procesy metaboliczne oraz psychicznej kształtującej samopoczucie. Uważamy, że człowiek posiada własne mechanizmy samoleczenia, autoregulacji oraz samoobrony przed zachorowaniem. Naszym zadaniem jako wykwalifikowanych lekarzy specjalistów – fizjoterapeutów jest ich pobudzanie i wspomaganie.

W swojej pracy stosują najnowocześniejsze, uznawane na całym świecie metody terapii manualnej:

  • Osteopatii

Techniki Powięziowe

Techniki Tkanek Miękkich

Terapia manualna – Szkoła Niemiecka

Medical Taping – plastry

Suche Igłowanie – DRY NEEDLING

Kaltenborn-Evjenth

PNF – torowanie nerwowo mięśniowe

Punkty spustowe

Dodatkowo pogłębiamy swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach i konferencjach naukowych